MooiZeelstHouwenZo

mooizeelsthouwenzo !

Bijgewerkt tot:  22 december 2021

Wat is de stand van zaken?

De gemeenteraad heeft het plan KFC-Domino's met algemene stemmen verworpen.

Dit betekent dat de drive-thru's er niet komen!  Het grote aantal protesten in mei 2020 en het nog grotere aantal bezwaren in februari 2021 heeft ervoor gezorgd dat de politiek niet om ons heen kon.

Onze stem blijft nodig want volgend jaar worden we gevraagd om mee te denken met nieuwe plannen!

Het bestuur gaat volgens een nieuwe werkwijze de burgers raadplegen en wij rekenen er op dat we dan weer met zijn allen op een positieve manier kunnen werken aan MOOI ZEELST.

Deze site blijft natuurlijk bestaan voor ons mooizeelsthouwenzo !

Iedereen bedankt voor haar en zijn inzet voor de akties , voor iedereen fijne feestdagen en een goed 2022!

 

 

NB: nieuwe stappen van de belanghebbenden van Slot-Oost zijn te verwachten. Berichtgeving hierover volgt.

Nieuwste berichten

  • 21 december 2021: plan Slot-Oost krijgt groen licht van de gemeenteraad.
  • 21 december 2021: gemeenteraad stopt de ontwikkeling van drive-thru's KFC en Domino's
  • ED Slot-Oost verslag van Ad de Koning over de raadsvergadering van november
  • ED KFC-Domino's verslag van Ad de Koning over de raadsvergadering
  • Het Eindhovens Dagblad van zaterdag 27 november plaatste ons weer in de schijnwerpers!
  • Raadsleden van 8 fracties rondgeleid door Slot-Oost en langs KFC-Domino's. De hand-out staat bij de downloads. Hier een verslagje en een foto.
  • Belangenvereniging Wijk 't Slot en Actiegroep HeistraatZoomVerzet hebben de raadsleden uitgenodigd voor een bezoek ter plaatse op 20 november
  • Heb je ook die opstoppingen gezien bij de Mc Donalds?  Wij houden het in de gaten!
  • Gezondheidsbeleid Veldhoven, motie om KFC-Domino's in te trekken. Verbazing over de reacties in de gemeenteraad: zie het ED en dit ingezonden stuk
  • gezondheid:  gemeentes moeten fastfood kunnen weren! https://www.nos.nl/l/w/2375698

Wat vooraf ging:  Januari 2020, aan de rotonde bij Kruisstraat moeten 2 fastfoodzaken komen: KFC en Domino's Pizza. Mastade BV ofwel 'de Heeren van Waalre' zijn initiatiefnemers.

Ondanks protest uit de hele buurt is de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan gewoon doorgegaan, en geschat 525 omwonenden hebben een zienswijze tegen het plan ingediend:

Nu dus 525 keer NEE!

Nu ook in actie voor Slot-Oost:  dit stuk grond is al sinds 1995 in verschillende plannen verschenen. Kenmerkende overeenkomst: de bewoners worden niet of heel gebrekkig betrokken bij de plannen. Ook nu weer: het lijkt aardig maar blijkt een lege dop!

Ook op 30 november in de gemeenteraad (oordeelsvorming), op 21 december wordt besloten.