MooiZeelstHouwenZo

mooizeelsthouwenzo !

Bijgewerkt tot:  27  november 2021

Wat is de stand van zaken?

Paniek bij de gemeente:  29 november extra gemeenteraadsvergadering voor insprekers!

Doordat er voor KFC-Domino's  (11) en Slot-Oost (6) veel meer insprekers zijn dan verwacht  is er een extra vergadering.   Maar: je mag dan 3 in plaats van 5 minuten praten!

 

Bekijk de insprekers via  https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2021/29-november/19:30

 

30 november discussie in de oordeelsvormende raadsvergadering, ook te zien via internet en omroep Veldhoven

 

 

Nieuwste berichten

 • Het Eindhovens Dagblad van zaterdag 27 november plaatste ons weer in de schijnwerpers!
 • Raadsleden van 8 fracties rondgeleid door Slot-Oost en langs KFC-Domino's. De hand-out staat bij de downloads. Hier een verslagje en een foto.
 • Belangenvereniging Wijk 't Slot en Actiegroep HeistraatZoomVerzet hebben de raadsleden uitgenodigd voor een bezoek ter plaatse op 20 november
 • Binnenkort een buurtvergadering over de reactie van de gemeente, de zogenaamde nota van zienswijzen KFc-Domino's.....
 • Er is ook een nieuwe 'behoeftebepaling' gemaakt, juli 2021 zie onder downloads KFC-Domino's
 • Er volgt ook een vergadering over 'inspreken', wie / wat /hoe.  Dit om het zo goed mogelijk te laten klinken! Voor een intro klik hier
 • Buurtvergadering in 't Patronaat. Maandag 11 oktober, 19.30 uur. Voor een kort verslag: klik hier
 • wijziging: raadsvergadering verplaatst naar 6 december !!!  Wij hebben de gemeente gevraagd naar de reden........zie dit!
 • Heb je ook die opstoppingen gezien bij de Mc Donalds?  Wij houden het in de gaten!
 • Gezondheidsbeleid Veldhoven, motie om KFC-Domino's in te trekken. Verbazing over de reacties in de gemeenteraad: zie het ED en dit ingezonden stuk
 • gezondheid:  gemeentes moeten fastfood kunnen weren! https://www.nos.nl/l/w/2375698

Wat vooraf ging:  Januari 2020, aan de rotonde bij Kruisstraat moeten 2 fastfoodzaken komen: KFC en Domino's Pizza. Mastade BV ofwel 'de Heeren van Waalre' zijn initiatiefnemers.

Ondanks protest uit de hele buurt is de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan gewoon doorgegaan, en geschat 525 omwonenden hebben een zienswijze tegen het plan ingediend:

Nu dus 525 keer NEE!

Nu ook in actie voor Slot-Oost:  dit stuk grond is al sinds 1995 in verschillende plannen verschenen. Kenmerkende overeenkomst: de bewoners worden niet of heel gebrekkig betrokken bij de plannen. Ook nu weer: het lijkt aardig maar blijkt een lege dop!

Ook op 30 november in de gemeenteraad (oordeelsvorming), op 21 december wordt besloten.